Sponsoring

Sponsoring van de Van Oord WinterWedstrijden is meer dan enkel het beschikbaar stellen van financiële steun of goederen. U verbindt uw naam aan een sportevenement met bijzondere omstandigheden. Zo is dit de aftrap van het officiële wedstrijdroeiseizoen van Nederland en stellen de weersomstandigheden de roeiers op de proef. Deze factoren trekken een zeer grote groep gedisciplineerde en gemotiveerde studenten en jeugd aan. In totaal starten er ruim 1500 roeiers gedurende het wedstrijdweekend.

Doelgroep
Het publiek van de Van Oord WinterWedstrijden bestaat voor het grootste deel uit roeiende studenten uit het gehele land en vormen samen met de jeugdroeiers een groep van ruim 1500 deelnemers. Naast de deelnemers zijn er nog de toeschouwers, coaches en de wedstrijdcrew. De toeschouwers en coaches bestaan uit een 1300+ tal studenten en ouders en de wedstrijdcrew wordt gevormd door 300-350 leden van Proteus-Eretes.

Mogelijkheden
Als organisatie van de Van Oord WinterWedstrijden zijn wij ervan overtuigd dat sponsoring niet het aanvinken van opties is, maar maatwerk waar met veel zorg naar moet worden gekeken. Uiteraard zijn er standaard opties mogelijk, maar we streven ernaar om samen een pakket samen te stellen dat beide partijen tevreden stelt.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn het plaatsen van banners langs de wedstrijdbaan, plaatsen van logo’s en advertenties op de website en/of in de programmaboekjes. Uiteraard kan ook de naam van uw instelling of bedrijf gekoppeld worden aan een specifiek wedstrijdonderdeel en draagt de prijs van dat onderdeel uw naam. Tevens kan er een stand geplaatst worden op het evenement. Buiten het evenement om kunnen er ook presentaties gegeven worden op het verenigingsgebouw waarbij u de leden van Proteus-Eretes persoonlijk kunt benaderen.

Zoals reeds vermeld, gaan wij voor maatwerk en zijn de bovenstaande mogelijkheden slechts een fractie van het totaal.

Voor verdere informatie kunt u mailen naar acquisitie.winterwedstrijden@proteus-eretes.nl of bellen naar het bestuur van de D.S.R. Proteus-Eretes t.n.v. Jesse Voskuilen: +31 (0)15 262 37 20