Weging opheldering

Aangezien er onduidelijkheid leek te zijn over de weging, hierbij even een opheldering. De weging is verplicht voor alle lichte roeiers en alle stuurlieden. Er moet op normaal gewicht worden ingewogen (dus niet wintergewicht). Echter voor ploegen in het Beginner- of Eerstejaarsveld, geldt geen maximum gemiddeld gewicht.