Tijdwaarneming

Dit jaar zal de tijdwaarneming niet door ons gedaan worden, maar zijn de roeiers zelf verantwoordelijk voor hun tijdwaarneming. 

Wij zullen deze tijden vervolgens corrigeren met door ons vastgestelde correctiefactoren. 

De tijden zijn te vinden op:  hoesnelwasik.nl