Nieuw wedstrijdprogramma

In 2017 zal het nieuwe wedstrijdprogramma worden toegepast. Met dit nieuwe wedstrijdprogramma zijn er een aantal elementen uit het Reglement voor Roeiwedstrjiden aangepast. De WinterWedstrijden is als opening van het roeiseizoen ook de eerste nationale wedstijd waar dit nieuwe wedstrijdprogramma aan de orde is. Op deze pagina vind je meer informatie over de wijzigingen

Nieuwe klasse-indeling

In het nieuwe programma zijn er drie klassen, de oude benamingen (beginneling/nieuweling/overgangs en SA) maken plaats voor drie klasses: Beginner, Gevorderd & Elite. In plaats van klasse indeling op basis van behaald aantal blikken of overwinningen stappen we over op klasse indeling  op basis van punten.  Ook nieuw is dat we gaan kijken naar ploeggemiddeldes.
Beginner
Het oude beginnelingenniveau waarin gestart mag worden zolang iedereen in de ploeg nog geen punten in een seniorenveld heeft behaald;
Gevorderde
Het oude nieuweling/overgangsniveau waarin gestart mag worden zolang je ploeggemiddelde minder dan 6 punten per roeier is;
Elite
Het oude senioren A niveau of open klasse waarin iedereen mag starten. We behouden daarnaast ook de senioren B klasse voor roeiers die op 1 januari van het lopende jaar nog geen 22 jaar zijn.

Klassementen

De huidige klassementen worden uitgebreid met een eerstejaarsklassement voor gestuurde boordvieren (zwaar, licht en dames) en een developmentklassement voor dubbeltweeën (zwaar, licht en dames – aanvullend op het huidige lichte damesklassement). Voorwaarden voor starten in deze ploegen staan in het RvR.

Hoe krijg je punten?

Een overwinning in een klasserend veld levert één punt op.
Alle roeiers die ten minste twee keer hebben meegevaren in een ploeg die aan het einde van het seizoen bij de eerste vier eindigt in één of meerdere klassementen krijgen één punt. (In RvR staan aanvullende bepalingen)
Overwinning in de eerstejaarsvelden en developmentvelden blijven niet klasserend. Junioren kunnen nog steeds punten behalen in seniorenvelden en nu ook door bij de eerste vier te eindeigen in seniorenklassementen.
De puntenaantallen van roeiers die hebben gewonnen of deelgenomen aan grote internationale wedstrijden worden aangevuld tot een bepaald niveau. Het aantal punten staat vermeld in het RvR.
Het aantal punten wordt automatisch bijgehouden in de ICT-systemen van de KNRB en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Het is essentieel dat de samenstelling van de ploegen correct worden opgegeven, want de ICT-systemen zijn daarvan afhankelijk. Ploegen waarvan achteraf blijkt dat de samenstelling onjuist is opgegeven worden alsnog uit de uitslagen geschrapt.

Scull en boord

Net als nu verzamelen roeiers apart punten voor scull en voor boord. Bij ergometerwedstrijden telt nog steeds de hoogste klasse-indeling.

Bron: https://knrb.nl/voor-evenementen/nieuw-wedstrijdprogramma-2017/