Van Oord Bokaal

VanOord Bokaal (1)De Van Oord Bokaal is speciaal opgezet voor alle eerstejaarsploegen en hun verenigingen. De vereniging met overall de beste eerstejaarsboten mag zichzelf de winnaar van de Van Oord Bokaal noemen. Deze pagina bevat de bepalingen voor de Van Oord Bokaal, de uitslagen zien hier te vinden.

Bepalingen Van Oord Bokaal:
1) De volgende velden tijdens de Van Oord Winterwedstrijden tellen mee voor de Van Oord Bokaal:

 • Ej 8+
 • Ej 4+
 • LEj 8+
 • LEj 4+
 • DEj 8+
 • DEj 4+
 • LDEj 4x(+)

2) Voor de velden Ej 8+, Ej 4+, LEj 8+, LEj 4+, DEj 8+, DEj 4+ en LDEj 4x(+) geldt:

 • Puntentelling:In elk veld krijgen de verenigingen punten toegekend in volgorde van de uitslag van de verenigingsploegen. Startend bij de best geklasseerde, krijgen ze respectievelijk 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt(en).
 • Combinatieploegen worden overgeslagen bij de toekenning van punten zoals bedoeld in lid 1.
 • Wanneer een vereniging meerdere ploegen in hetzelfde veld heeft ingeschreven, telt alleen de best presterende ploeg mee voor de Van Oord Bokaal. De andere ploeg wordt overgeslagen bij de toekenning van punten.

3) Bepaling winnaar:

 • De punten verdiend door de boten in de Ej 8+, Ej 4+, LEj 8+, LEj 4+, DEj 8+, DEj 4+ en LDEj 4x(+) worden per vereniging opgeteld.
 • Het totaal aantal punten per vereniging wordt gedeeld door het aantal deelnemende eerstejaarsploegen van de vereniging.
 • Bijvoorbeeld: vereniging doet met: 2 ploegen in het Ej8+ veld, 1 ploeg in het DEj 4+ veld en 1 ploeg in het LDEj 4x(+) veld mee, dan wordt het totaal aantal punten van deze vereniging gedeeld door 3.
 • De vereniging met het hoogste aantal punten, na optelling en deling, wint de Van Oord Bokaal. Bij gelijk aantal punten wint de vereniging die het meeste aantal keren 10 punten heeft gescoord. Als dat ook geen winnaar oplevert, wint de vereniging die het meeste aantal keren 8 punten heeft gescoord. Enzovoorts.

4) De prijsuitreiking vindt plaats na de prijsuitreiking van het laatste blok op zaterdag, op Lijm & Cultuur door Van Oord.