UPDATE – Blok 2 gaat door volgens het oorspronkelijke schema

Blok 2 gaat door volgens het oorspronkelijke tijdschema. De ploeg-/veldgebonden vlottijden blijven ongewijzigd en de starttijd blijft 13:00